Meditační kruhy

Co to jsou meditační kruhy?

Jedná se o propojení meditací a sdílení v kruhu. Komunikace v kruhu je součástí našeho bytí od dávných dob. Už naši předkové se scházeli v kruzích, ať už ženy při svých pracích nebo muži kolem ohně. Sdílením a nasloucháním v kruhu si naplňujeme potřebu sounáležitosti s druhými. Meditace je důležitou součástí naší duševní hygieny, její pravidelné provádění nám pomáhá zklidnit myšlenky, propojit se sám se sebou a najít vnitřní klid a harmonii. Propojením meditace a sdílení v kruhu vzniká velmi silný léčivý proces. 

Jak probíhají?

Meditační kruhy začínáme tím, že se každý postupně představí a sdílí svá témata, pocity nebo záměr. Záleží na každém, jak je ochoten sdílet, může jen naslouchat, a i tím být součástí skupiny. Dále si vytáhneme vykládací kartu a uvědomíme si hlubší podstatu svého tématu. Následuje zklidnění, dechové cvičení a pozornost obrátíme do svého vnitřního světa.

Postupně se naladím na energii kruhu a meditaci vytvářím v přítomném okamžiku podle potřeb celé skupiny. Držím energii a všechny meditací provádím. Bubnováním na konci umocním celý prožitek. Meditační kruh ukončíme vzájemným sdílením prožitků a uvědomění. 

Je nutná zkušenost s meditací?

Meditačního kruhu se může zúčastnit i začátečník, není potřeba žádná meditační praxe. Postupným opakováním se prohlubují prožitky a vjemy. 

Pravidelné meditace velmi přispívají k celkovému zklidnění, uvolnění a k vědomějšímu prožívání života. Pomáhají ztišit naši mysl a prožívat přítomný okamžik. 

Meditační kruhy pro skupiny na objednávku

Pokud jste skupina 6-12 lidí a chtěli byste si zažít energii meditačního kruhu, vytvořím vám kruh dle vašich potřeb.

Meditační kruhy mohou být vhodným prostředkem k vyladění skupinové dynamiky ve firemním prostředí.

Lze meditační kruhy provádět i ONLINE?

Ano. Po zkušenostech vnímám stejné propojení v online meditačním kruhu jako při osobním setkání.