Kdo jsem

Jsem Jana Stehnová.

Už 20 let se zabývám prováděním lidí, kteří chtějí pochopit souvislosti ve svých životech. Vnímám silné napojení na univerzální vědomí, díky kterému vám mohu pomoci učinit vhledy do vašich životních situací.

Prošla jsem silnou osobní transformací a vyléčila si trauma z dětství, o kterém jsem celé roky neměla tušení.

Dříve jsem měla emoce uložené hluboko v sobě a neuměla je plně prožívat.

Pak přišla v mém životě etapa, kdy mne emoce doslova ovládly. Což byl druhý extrém.

I díky tomu jsem si dokázala stoupnout do své síly a vyléčit se ze závislosti na emocích, vymanit se z manipulace, kterou jsem díky nim prožívala.

Poskládala jsem techniku, postup, jak s emocemi pracovat. Vnímám ji jako dar. Vyzkoušela jsem ji nejprve sama na sobě a teď ji s nadšením a zkušenostmi ráda předám vám.

Dokáži vás naučit, jak získat zdravý odstup od svých emocí. Ukáži vám, jak si je přiznat, prožívat je, ale přesto zůstávat v roli pozorovatele.

Můj příběh

Moje cesta k vědomému životu začala  při autonehodě v roce 2002 uvědoměním si, že kdykoliv můžeme z tohoto světa odejit. Až s odstupem času jsem si uvědomila, že jsem ve chvíli nevyhnutelného střetu necítila strach a přijala celou situaci, tak jak byla. Celou tuto událost vnímám  jako zasvěcení do vědomého života, jako probuzení mé duše.

Otevřela se tím cesta mé osobní transformace. Začala jsem vnímat silné napojení na univerzální vědomí. Získávala jsem nové schopnosti, a pomáhala lidem svými vhledy s jejich osobními příběhy. Rozvíjela jsem se dalšími kurzy, technikami a zasvěceními.

Po několika letech přišel další transformační mezník v mém životě.  Během jednoho roku jsem nejdříve na svět přivedla třetí dítě a pak zemřela v poměrně mladém věku moje máma. Tak jsem se opět přes téma smrti, ale i znovuzrození nového života posouvala na své cestě vpřed.

I přes všechny tyto události, jsem si ale v dalším období uvědomila, že hraji ve svém životě jen role, neprožívám plně své emoce a dokáži vše kontrolovat hlavou. A bylo to opět téma smrti. Když mi má babička krátce před smrtí řekla:” Co  já jsem ze života měla? Ani lásku jsem nezažila.”, rozhodla jsem se začít prožívat a cítit svůj život naplno.

Začala jsem v té době pravidelně denně meditovat, praktikovat dechová cvičení. Můj život se začal doslova měnit před očima. Šla jsem do hloubky sama sebe, do svých emocí, pocitů.

Moje osobní transformace vzala rychlý průběh, emoce začaly v mém životě převládat, ale i mne ovládat. Následně jsem si začala uvědomovat závislost na jejich prožívání. A tak jsem hledala cestu, jak emoce prožívat, ale nebýt jimi ovládána. Při postupném odkrývání emočních zranění jsem si otevřela vytěsněné trauma z dětství. 

Tím jsem se postavila svým strachům a získala zpět svoji sílu. Dostala jsem dar v podobě hlubšího napojení na univerzální vědomí, otevření dalších schopností a nového způsobu, jak zpracovávat strachy, emoce. Tyto nové poznatky jsem spojila a vytvořila techniku doTýkání duše.