Blog

2 dní nazpátek

doTýkání
Zpívající kruh manter jsme si včera prožili s Jayamantra v Tibet open house. Jako bonus jsme měli výjimečnou příležitost cítit a vnímat energii mystických obrazů od autorky Hany Alisy Omer, které tam byly akorát vystaveny. Obzvláště obraz Prahy, před kterým jsme seděli měl magickou energii. Sdílím s vámi zde tu atmosféru. V obraze je tolik rovin a vrstev, že pokaždé objevíme nějakou novou. Zpívající kruh s Marielenkou a všemi ostatními nás zavedl opět do hloubky našeho nitra. Děkuji, s vděčností že se děje 💖 VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

2 dní nazpátek

doTýkání
Zpívající kruh manter jsme si včera prožili s Jayamantra v Tibet open house. Jako bonus jsme měli výjimečnou příležitost cítit a vnímat energii mystických obrazů od autorky Hany Alisy Omer, které tam byly akorát vystaveny. Obzvláště obraz Prahy, před kterým jsme seděli měl magickou energii. Sdílím s vámi zde tu atmosféru. V obraze je tolik rovin a vrstev, že pokaždé objevíme nějakou novou. Zpívající kruh s Marielenkou a všemi ostatními nás zavedl opět do hloubky našeho nitra. Děkuji, s vděčností že se děje 💖 VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

1 týden nazpátek

doTýkání
Zobrazit na Facebooku

3 týdnů nazpátek

doTýkání
💖Dovol si udělat změnu a začni žít naplněný život. Zažíváš pocity naplnění, spokojenosti a radosti ze života?🌸Otevři se jim, dovol si je prožívat. Udělej stop utrpení ve tvém životě. Jsi to ty, kdo má moc nad tvým životem, nad svými pocity. 🌸Přijď na Kruh Naplnění a zažij radost, naplnění a pocity štěstí.🌸Možnost přijít jen na dopolední část.🌸Napiš mi pro více informací.🌸Těším se s kým se potkáme. VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

4 týdnů nazpátek

doTýkání
🌷Naplnění🌷Jako zlatá niť se táhne většinou sezení a léčení v posledních týdnech s klienty téma Naplnění a vytvoření si vlastních hranic. Spojené téma u většiny je naplňování se potřebami druhých místo svými.Propojené hranice, kdy není jasně vytyčen a stanoven prostor. Velmi těžko pak rozpoznáváme čí je jaká potřeba, kdo a komu ji naplňuje. 🌷Začínáme tím, že si představíme vlastní prostor a ten si začneme zaplňovat vším, co nás těší, co se nám líbí, dělá nám radost, barvami, rostlinami, zvířátky, činnostmi, tvořením, tancem apod. Jediné, co tam nepatří jsou jiní lidé. Což bývá často velkým tématem, jelikož míváme ve svém prostoru nastěhované své blízké, děti, rodiče, partnery. Tady začíná pro některé náročnější část si ve vizualizaci ujasnit, obhájit, vykomunikovat kdo a kde má svůj prostor a hranice. V některých případech to je pro klienty velmi emočně náročné se orientovat ve svém prostoru a pak s respektem a láskou jim sdělit, případně i vykázat své milované ze svého naplněného bezpečného prostoru. Obzvláště pro maminky bývá citlivé své děti s láskou vyvést za hranice svého prostoru, zrovna tak, ale i pro děti jejich rodiče. Odměnou je pak intenzivní pocit úlevy a lehkosti z bytí ve svém vlastním prostoru. 🌷V další části pak pránickou psychoterapií rozpouštíme strachy, úzkosti, zvyky, závislosti, které nám ve vytváření vlastního naplněného prostoru brání. Uvolňují se emoce a přichází úleva, radost a lehkost, která k pránickému léčení patří.🌷Velkou radostí pak je, když už při dalším sezení za týden slyším, jak se okamžitě a intenzivně v jejich životech toto téma projevilo. Jak se jim narovnaly vztahy v rodinách a je jim spolu mnohem příjemněji, když si respektují vzájemně hranice.🌷Jelikož, co si vyřešíme uvnitř sebe se nám projevuje navenek. Náš vnější svět je odrazem našeho vnitřního. Tak ať nám kdokoliv vadí, rozčiluje nás je v naší moci to změnit. Tím, že změníme sami sebe v milující laskavou bytost, projeví se to v našem vnějším světě.S vděčností a v plné víře.🌷S láskou Janina#terapie #leceni #naplnění #hranice #respekt VíceMéně
Zobrazit na Facebooku