Proud hojnosti

Hlavním tématem první letošní meditace bylo otevření se proudu hojnosti. Při prvních sdíleních jsme se všichni shodli, že hmotnou hojnost vnímáme podobně, máme všeho dostatek, všechny naše základní potřeby jsou naplněny. Hojnost prožitků a zážitků má mnohem větší hodnotu. Hojnost je to, když jsou pokryty naše potřeby, které máme v přítomném okamžiku. Když jsem třeba na Sahaře, tak potřebuji vodu, tam  jsou peníze k ničemu. Když to máme v sobě takto nastaveno, tak budou vždy naše potřeby naplněny.

Hojnost je pro mne primárně pocit naplnění, že žiji v souladu se svoji duší, naplněný, bohatý život, tím že tvořím co cítím.

Přes počáteční malé technické odpojení, jsme se mohli vydat na cestu za bohyní hojnosti Lakšmí. Vytvořili jsme si každý seznam toho, kde vnímáme hojnost ve svém životě, ten jsme měli připraven pro bohyní Lakšmí, abychom ji ho odevzdali. Setkali jsme se s ní u nádherného jezera, oblékli jsme se do překrásných šatů a najedli se na vydatné hostině. Po té jsme ji odevzdali seznam a teprve pak jsme si požádali o hojnost v té oblasti našeho života, kde ji potřebujeme. Byl to velmi krásný a uvolňující pocit. Po té jsme se vydali na cestu zpět. A následně si představovali, jak se cítíme v životě, když je naplněn hojností, pocity radosti, lehkosti a důvěry. Tyto pocity v nás přetrvávají až dodnes. Jsem vděčná, že se můžeme takto setkávat a vzájemně podporovat na našich životních cestách. Těším se na další setkání.