Hojnost

Děkuji všem ženám, se kterými jsme v neděli vytvořily krásně plynoucí, inspirující energii kruhu. Tématem byla hojnost. Hojnost ve všech úrovních našich životů. Emoce se kterou jsme pracovaly byl stud. Je to jedna z nejzákladnějších emocí, ovlivňuje naše pocity, reakce a hodnotu našich životů. Napojily jsme si i na kolektivní vědomí všech žen, jejich studu pocházejícího z předešlých generací. V momentě, kdy jsme ho odevzdaly, dopřály jsme hojnost našim ženám a doslova je hýčkaly a naplňovaly všechny jejich potřeby, péče, dotyku, pozornosti, lásky a přijetí vůbec. Pomohla nám bohyně syntézy Gyhldeptis. Všechny vjemy a zážitky jsme rozpustily v rytmu hudby a vytancovaly se z toho do krásného pocitu spojení se svou duší.😍

Je to velký dar, který dostáváme, když se takto zastavíme a spojíme se v přítomném okamžiku, prožíváme jen přítomnost. Děkuji za tu hojnost, za ten dar.😇